Por a les crítiques? Procés de dol o trencament? Baixa autoestima? Recepta una cançó…